30 تیر 1398 ساعت 07:25

آموزش ارسال درخواست JSON Object در اندروید با کتابخانه Volley

Volley یک کتابخانه متن باز برای ارسال و دریافت راحت تره درخواست های http در اندروید می باشد که در سال ۲۰۱۳ توسط گوگل معرفی شد.  در این آموزش قصد داریم با استفاده از کتابخانه volley یک درخواست ارسال و نتیجه آن را که یک JSONObject می باشد دریافت و نمایش دهیم.

Volley یک کتابخانه متن باز برای ارسال و دریافت راحت تره درخواست های http در اندروید می باشد که در سال ۲۰۱۳ توسط گوگل معرفی شد.

همانطور که می دانیم در اندروید روش ساده ای برای ارسال و دریافت درخواست های http وجود ندارد اما با استفاده از این کتابخانه می توان در زمان و وقت بسیار صرفه جویی کرد. 

Volley در ابتدا بخشی از پروژه ی متن باز اندروید بود اما در سال ۲۰۱۷ گوگل اعلام کرد که Volley یک کتابخانه مستقل خواهد شد.

شما می توانید Volley را از این لینک در گیت هاب مشاهده و آن را نیز دریافت نمایید

با استفاده از کتابخانه volley شما میتوانید در خواست های متفاوت زیر را ارسال نمایید. هر کدام از انواع زیر مشخص می کند که پاسخ باید به چه صورت باشد.

برای نمونه یک درخواست StringRequest انتظار یک پاسخ string را از سرور دارد. دیگر نمونه های درخواست های volley  بصورت زیر می باشد:

۱− StringRequest

2- JSONObject

3- JSONArray

4- Image

 

 در این آموزش قصد داریم با استفاده از کتابخانه volley یک درخواست ارسال و نتیجه آن را که یک JSONObject می باشد دریافت و نمایش دهیم.

 

 آموزش ارسال درخواست JSON Object در اندروید با کتابخانه Volley

 

ابتدا کتابخانه volley را در پروژه ی اندروید خود اضاف نمایید. برای انکار کد زیر را به gradle پروژه ی خود اضاف نمایید و سپس بر روی sync  ;gd; ;kdn

compile 'com.android.volley:volley:1.0.0'

 

کد زیر را به فایل activity_main.xml خود اضاف نمایید. (کدهای پیش فرض این فایل را پاک کنید)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/coordinator_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#e3eff7"
  >
  <Button
    android:id="@+id/btn_do"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Request JSON Object From URL"
    android:layout_margin="25dp"
    android:layout_gravity="top|center_horizontal"
    />
  <TextView
    android:id="@+id/tv"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_anchor="@id/btn_do"
    app:layout_anchorGravity="bottom"
    android:layout_gravity="bottom|center_horizontal"
    android:layout_margin="15dp"
    android:textSize="22sp"
    android:fontFamily="sans-serif-condensed"
    />
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

 

فایل MainActivity.java را نیز بصورت زیر تغییر دهید:

package com.cfsuman.me.androidcodesnippets;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.support.design.widget.CoordinatorLayout;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private Context mContext;
  private Activity mActivity;

  private CoordinatorLayout mCLayout;
  private Button mButtonDo;
  private TextView mTextView;
  private String mJSONURLString = "http://pastebin.com/raw/2bW31yqa";


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Get the application context
    mContext = getApplicationContext();
    mActivity = MainActivity.this;

    // Get the widget reference from XML layout
    mCLayout = (CoordinatorLayout) findViewById(R.id.coordinator_layout);
    mButtonDo = (Button) findViewById(R.id.btn_do);
    mTextView = (TextView) findViewById(R.id.tv);

    // Set a click listener for button widget
    mButtonDo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        // Empty the TextView
        mTextView.setText("");

        // Initialize a new RequestQueue instance
        RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(mContext);

        // Initialize a new JsonObjectRequest instance
        JsonObjectRequest jsonObjectRequest = new JsonObjectRequest(
            Request.Method.GET,
            mJSONURLString,
            null,
            new Response.Listener<JSONObject>() {
              @Override
              public void onResponse(JSONObject response) {
                // Do something with response
                //mTextView.setText(response.toString());

                // Process the JSON
                try{
                  // Get the JSON array
                  JSONArray array = response.getJSONArray("students");

                  // Loop through the array elements
                  for(int i=0;i<array.length();i++){
                    // Get current json object
                    JSONObject student = array.getJSONObject(i);

                    // Get the current student (json object) data
                    String firstName = student.getString("firstname");
                    String lastName = student.getString("lastname");
                    String age = student.getString("age");

                    // Display the formatted json data in text view
                    mTextView.append(firstName +" " + lastName +"\nage : " + age);
                    mTextView.append("\n\n");
                  }
                }catch (JSONException e){
                  e.printStackTrace();
                }
              }
            },
            new Response.ErrorListener(){
              @Override
              public void onErrorResponse(VolleyError error){
                // Do something when error occurred
                Snackbar.make(
                    mCLayout,
                    "Error.",
                    Snackbar.LENGTH_LONG
                ).show();
              }
            }
        );

        // Add JsonObjectRequest to the RequestQueue
        requestQueue.add(jsonObjectRequest);
      }
    });
  }
}

 

اگر به کد بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که ما یک button و یک textview داریم

با کلیک بر روی دکمه یک درخواست volley به سرور ارسال و JsonObject را دریافت و سپس در تابع onResponse آن را در یک textarea نمایش می دهد.

 

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید.

در صورتی که سوال یا پیشنهادی دارید از بخش نظرات ارسال فرمایید.

1104 admin
نظرات

برای اطلاع از پاسخ به نظر شما می توانید ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد نمایید. *

ایمیل و شماره موبایل شما کاملا مخفی خواهد ماند و در سایت نمایش داده نخواهد شد. *

پاسخ به نظر
اگر نظری برای این مطلب ارسال شد از طریق ایمیل مرا اطلاع بده!

هنوز برای این مطلب نظری ارسال نشده است!
0